Select region

Selecteer regio
Sélectionner une région

Kennis en Ontwikkeling

Webbeeld SMT Careers 02 2019 JP 10

Doorgroeien bij SMT

Het personeelsbeleid van SMT is er ook op gericht om alle medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en zich te blijven aanpassen aan de veranderingen in hun vakgebied en de eisen die aan hen gesteld worden.

Opleiding en ontwikkeling is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, SMT beschikt daarom over haar eigen ‘SMT Academy’. Een academie opgericht om opleiding en training in brede zin te faciliteren. Met een divers aanbod van e-learning, interne en externe klassikale lessen, workshops en toolbox bijeenkomsten. Want ook al heb je veel ervaring, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is er altijd. Bij SMT ben je constant in ontwikkeling